Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Voice-Kraft Kft, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett és http://www.voicekraft.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Nyilatkozat és tájékoztató alapján jár el.

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Nyilatkozat tekintetében

a) Adatkezelő: Voice-Kraft Kft

b) Székhelye: Budapest, Budafoki út 70, 1117.

c) Postacíme: Nagytarcsa, Asbóth Oszkár utca 4/5, 2142.

d) Elektronikus (e-mail) cím: voicekraft@t-online.hu

e) Nyilvántartó bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

f) Cégjegyzékszáma: 01-09-673760/2

g) Adószáma: 12396005-2-43

Az Voice-Kraft Kft. elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. A Voice-Kraft Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartva tiszteletben tartsa az Ön magánéletét. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait adja meg a Voice-Kraft Kft. részére az Interneten keresztül, adatainak a Voice-Kraft Kft. által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából.

Ön az adatai megadásával felhatalmazza az Voice-Kraft Kft.-t a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint történő kezelésére. Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. A Voice-Kraft Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel. Az adatkezelési Nyilatkozatot Voice-Kraft Kft. jól látható helyen teszi közzé, az megtalálható a Voice-Kraft Kft. nyitólapján (www.voicekraft.hu), valamint az egyes weboldalak alján.

Személyes adatok

A Voice-Kraft Kft. oldalát kilétének felfedése vagy bármiféle személyes adatának megadása nélkül is megtekintheti. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a Voice-Kraft Kft-nek és partnereinek szüksége van az Ön adataira. Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a Voice-Kraft Kft. közötti kapcsolat javítása érdekében történik.

Még mielőtt megadná ezeket az adatokat, tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önnek joga van jelezni azt, hogy amennyiben nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a Voice-Kraft Kft. az adatokat további megkeresés céljára felhasználja, biztosítjuk arról, hogy ebben az esetben a Voice-Kraft Kft. tiszteletben tartja kérését. Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelő által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor jogosult kérni a kezelt adatainak pontosítását vagy törlését.

Az adatkezelés célja

A Voice-Kraft Kft. által végzett adatkezelések elsődleges célja a weboldal tartalmának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. A Voice-Kraft Kft. által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Nyilatkozat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

A Voice-Kraft Kft. ezen felül jogosult valamennyi Felhasználó részére a weboldal működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A Voice-Kraft Kft. a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig terjed.

Személyes adatok felhasználása és közzététele

A következő bekezdések részletesen ismertetik, hogy a Voice-Kraft Kft-nél miképpen történik a személyes adatok kezelése, és hogy kik számára elérhetők ezek az adatok. Csak bizonyos bekezdések vonatkoznak Önre, attól függően, hogy mely oldalakra látogat el.

Marketing célú felhasználás

Az oldalakon megadott információkat a Voice-Kraft Kft. marketing céljára is felhasználhatja. Mielőtt azonban erre sor kerülne, írásbeli beleegyezését kérjük az adatok ilyen jellegű felhasználásához. A Voice-Kraft Kft. oldalaival kapcsolatos egyéb megjegyzések Bizonyos esetekben a Voice-Kraft Kft. adott oldalai tartalmazhatnak a használattal és az információ kezelésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket is.

Az adatok biztonsága és minősége

A Voice-Kraft Kft. célja, hogy megvédje a személyes azonosításra alkalmas adatainak minőségét és épségét.

Szállítók

A Voice-Kraft Kft. bizonyos esetekben saját maga számára szállítóin keresztül gyűjt, használ fel, elemez és dolgoz fel adatokat. A Voice-Kraft Kft. gyakorlata az, hogy ilyen esetekben elvárja a szállítóktól, hogy az adatokat a Voice-Kraft Kft. alapelveivel megegyezően kezelje. (Megjegyzés: ebben az esetben a Voice-Kraft Kft. nem adatkezelő, hanem adatfeldolgozó lesz, és nagyon fontos, hogy akitől származnak az adatok, rendelkezzen felhatalmazással az adatok továbbítására.)

Cookie-k és külső médiacégek

A Voice-Kraft Kft. az oldalak látogatóiról időnként név nélküli információkat is gyűjt, így az ügyfelek jobb kiszolgálásban részesülhetnek.

Cookie

A “cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. A webhelyen használt cookie-k elfogadásával nem ad meg személyes adatokat. A cookie-k általában “munkafolyamat” cookie-k vagy “állandó” cookie-k.

“Munkafolyamat” cookie-k csak a webhely használata során, vagy a böngészőablak bezárásáig maradnak a számítógépen. Az így kapott adatok összegzése alapján következtethetünk felhasználóink webhelyhasználati szokásaira. Ez alapján pedig idővel egyre jobb és jobb egyéni tartalmat és élményt kínálhatunk felhasználóinknak, miközben webhelyünk hatékonyabban használhatóvá válik.

“Állandó” cookie-k azok, amelyek a felhasználó számítógépén maradnak. Céljuk az egyéni tartalom és a regisztrációs szolgáltatások elősegítése. Az “állandó” cookie-kat a felhasználó le tudja törölni a számítógépéről.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára, és némelyik weblap nem megfelelően jelenik majd meg.

Külső médiacégek

A Voice-Kraft Kft. külső cégek médiaképviselőinél igényelheti, hogy más cégek webhelyén a Voice-Kraft Kft. termékek és szolgáltatások reklámját helyezze el. Azokon a webhelyeken, ahol megjelenik a Voice-Kraft Kft. reklámja, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a médiacég cookie-t vagy webes jelzőt helyez el a számítógépén. Az online médiacég ez alapján ismerheti fel a számítógépet, amikor az visszatér a webhelyre, illetve így tudja lemérni reklámok hatékonyságát. Ezek az adatok névtelenek, nem kapcsolódnak a felhasználó számítógépén található személyes adatokhoz, sem a Voice-Kraft Kft. adatbázisaihoz.

Az adatot kizárólag a médiacég használja fel a reklám hatékonyságának és az adott tartalom iránti érdeklődési szint felméréséhez. A Voice-Kraft Kft. nem férhet hozzá az online médiacégek által összegyűjtött adatokhoz.

Személyre szabott URL hivatkozások

A Voice-Kraft Kft. alkalmanként személyre szabott oldalakra viszi látogatóit. Ha ilyen webhelyre látogat, olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat találhat, amelyekről korábbi kapcsolatunk és az Ön által megadott adatok alapján úgy gondoljuk, hogy érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen oldalak látogatása közben előfordulhat, hogy a Voice-Kraft Kft. adatokat gyűjt a látogatásáról, és ezeket az adatokat az Ön érdeklődésére számot tartó információk összeállításához használja fel. Az ilyen oldalakra többféle módon invitálhatjuk Önt: a személyre szabott URL-hivatkozást tartalmazó elektronikus levélben, a webhely regisztrációs lapján található megjegyzéssel, vagy egy adott weblapra történő bejelentkezést követően.

Azzal, hogy egy olyan hivatkozásra kattint, amely személyre szabott weblapra viszi, beleegyezik abba is, hogy a Voice-Kraft Kft. az ilyen látogatásokról adatokat gyűjtsön. Ha nem szeretné, hogy a Voice-Kraft Kft. ilyen módon használjon fel adatokat, akkor egyszerűen ne kattintson rá az ilyen személyre szabott URL hivatkozásokra.

Adatok jogilag elrendelt közzététele

Bizonyos esetekben, például bírósági vagy egyéb hatósági határozat alapján a személyes adatok közzétehetők. Jogszabály kötelezővé teheti az adatszolgáltatást, ebben az esetben az adatszolgáltatáshoz nem szükséges az érintett jóváhagyása.

A Voice-Kraft Kft. felelősségének kizárása

A Voice-Kraft Kft. az általa működtetett oldalon a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben a Voice-Kraft Kft. tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, az oldalon belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve az oldal használata során kárt okozott, a Voice-Kraft Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Voice-Kraft Kft az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában. Az esetleges adatvédelmi incidensről a Voice-Kraft Kft. a tudomására jutásától számított 3 napon belül írásban értesíti a felügyeleti hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

Amennyiben a weboldal használata során a Felhasználók harmadik személyek adatait adják meg vagy használják fel (például a lapajánló szolgáltatás használata során), akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az általa végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért, ideértve többek között a címzettként érintett harmadik személy előzetes tájékozott hozzájárulásának beszerzését is.

Nem a Voice-Kraft Kft. oldalaira mutató hivatkozások

A Voice-Kraft Kft. oldalai az Ön széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A Voice-Kraft Kft. az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban azonban nem vállal felelősséget.

Javasoljuk, hogy személyes adatai megadása előtt mindig olvassa el az adott cég adatvédelmi nyilatkozatát. Előfordulhat az is, hogy egyes cégek úgy döntenek, megosztják a birtokukban levő személyes adatokat a Voice-Kraft Kft-vel. Az ilyen adattovábbításra a másik cég adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.

Változtatásra vonatkozó értesítések

A jelen adatbiztonsági nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2018. június 6.

Amennyiben az Voice-Kraft Kft. jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, a változásokat és a változás dátumát közzé tesszük, így Ön mindig tájékozódhat, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, illetve az adatkezelésre vonatkozóan milyen lehetőségeket biztosítunk az Ön számára.

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés

A jelen adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését elküldheti elektronikus levélben az voicekraft@t-online.hu címre.

Erre a címre írhat akkor is, ha kérdése van a Voice-Kraft Kft. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan. A Voice-Kraft Kft. a lehető legrövidebb időn belül válaszol megkeresésére.